ახალსოფლის ღვთისმშობლის ეკლესია


galereaaRwera

ღვთისმშობლის ეკლესია დგას ახალსოფელში (თეთრიწყარო), წმ. გიორგის ეკლესიიდან დასავლეთით 800 მ-ზე, ნაგებია უხეშად გათლილი ქვებით. ეკლესია დარბაზული ტიპისაა, შესასვლელი სამხრეთიდან აქვს, აღმოსავლეთისა და დასავლეთის კედლებში გაჭრილი სარკმლები შემკულია რელიეფური გამოსახულებებითა და გეომეტრიული ორნამენტით. ეკლესიის ირგვლივ ძველი საფლავის ქვები და ქვაჯვარის ბაზისები დევს.