გალის მუნიციპალიტეტის ძეგლები

წარჩეს ციხე

ადგილმდებარეობა: საქართველო, აფხაზეთის ავტნომიური რესპუბლიკა, გალის მუნიციპალიტეტი, სოფელი წარჩე.

კომპლექსში შემავალი ნაგებობები: ციხე.

ისტორიულ-არქიტექტურული....