ყვარლის მუნიციპალიტეტი

გრემი

           შუა საუკუნეების კახეთის ქალაქებიდან გამოირჩეოდა თელავი და გრემი. თელავი ორჯერ იყო კახეთის დედაქალაქი, გრემი კი – ერთხელ. XV-საუკუნეში კახეთი უკვე საკმაოდ....

ნეკრესი

     ნეკრესი მეტად საინტერესო ნაგებობათა ანსამბლია, რომელიც ნაშთია ნეკრესად წოდებული უძველესი ქალაქისა, რომელიც ჩვენს წელთააღრიცხვამდეა დაარსებული. ლეონტი მროველის ცნობით მეფე ფარნაოზმა:....